Powrót do listy Newsów
25/10/2021
Pracownicy w pandemii zmieniają formę zatrudnienia. Najczęściej na umowę o pracę

Pandemia sprawiła, że co dziewiąty pracownik zmienił formę zatrudnienia z pracodawcą. Wśród młodych osób do 24 roku życia – nawet co piąty musiał zgodzić się na nową umowę – wynika z badania zleconego przez Personnel Service. Najczęściej Polacy przeszli z umowy zlecenia lub o dzieło na umowę o pracę. Ten scenariusz dotyczył co czwartej osoby zmieniającej formę zatrudnienia. Nieco mniej, bo 21% pracowników musiało się mierzyć z odwrotnym scenariuszem. 14% osób przeszło na własną działalność gospodarczą.

<?php echo $item->post_title; ?>

Pandemia wywołała niemałe zamieszanie na rynku pracy. Strach i niepewność dominowały wśród pracowników i pracodawców. Miało to swoje konsekwencje, m.in. z punktu widzenia preferowanej formy zatrudnienia. Na pewno wśród pracowników wzrosła wartość umowy o pracę i widzimy, że najczęściej właśnie tak zmieniały się kontrakty w pandemii. To oczywiście było związane z działaniem tarcz antykryzysowych, które premiowały utrzymywanie miejsc pracy i zatrudnienie w oparciu o tę formę. Wiele osób mierzyło się jednak z przejściem z umowy o pracę na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy B2B – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service S.A.

 

Nowa rzeczywistość, nowa umowa z pracodawcą

 

Z badania omnibusowego zleconego przez Personnel Service wynika, że zdecydowana większość pracowników, bo 85%, nie musiała mierzyć się w pandemii ze zmianą formy zatrudnienia z pracodawcą. To dobra informacja wskazująca na stabilność rynku pracy nawet w niepewnych czasach. Jednak ten scenariusz nie dotyczył wszystkich. 11% zatrudnionych musiało zmienić kontrakt z pracodawcą. Najczęściej dotyczyło to młodych zatrudnionych do 24 roku życia – wśród nich niemal co piąty otrzymał nową umowę. Najrzadziej zmiany dotyczyły najstarszych pracowników, bo aż 93% utrzymało w pandemii dotychczasowy kontrakt z pracodawcą.

 

Na szczegółowe pytanie o to, jak zmieniła się forma zatrudnienia pracowników w pandemii, aż 25% odpowiedziało, że przeszli z umowy zlecenia lub o dzieło na umowę o pracę. Z odwrotnym scenariuszem mierzyło się nieco mniej, bo 21% zatrudnionych. Na kolejnych miejscach znajduje się własna działalność gospodarcza – 7% pracowników przeszło z umowy o pracę na B2B i również 7% z umowy zlecenia lub o dzieło na B2B.

 

Przejście z umowy o pracę na własną działalność gospodarczą dotyczyło zwłaszcza pracowników od 35 do 44 roku życia. Myślę, że dominują dwa scenariusze. Pierwszy, nieco gorszy z punktu widzenia pracownika, to pracodawca był motorem do zmian i zasugerował przejście na B2B. W wielu przypadkach alternatywą mogło być zwolnienie.  Drugi scenariusz to przejście na B2B jako świadoma decyzja, związana z rozwojem własnego biznesu, bo to grupa pracowników świadomych, którzy mają już doświadczenie i pomysł na swoją karierę – wskazuje Krzysztof Inglot z Personnel Service S.A.

 

Za co pracownicy cenią umowę o pracę?

 

Umowa o pracę, której status w pandemii wzrósł, oferuje kilka istotnych przewag, na które zwracają uwagę pracownicy. Najważniejszy okazuje się płatny urlop istotny dla 71% zatrudnionych. Na drugim miejscu znajdują się składki emerytalne i zdrowotne odprowadzane od całości wynagrodzenia, które wskazuje 59% osób. Podium domyka płatne zwolnienie chorobowe (54% wskazań). Już poza pierwszą trójką najważniejszych zalet umowy o pracę znalazły się jeszcze takie aspekty jak: płatne nadgodziny (29%), bezpieczny okres wypowiedzenia (23%) oraz prawo do urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (13%).

Zobacz więcej newsów