Powrót do listy Newsów
22/02/2021
Pracownicy tracą nawet 2,5 h dziennie w pracy na korzystanie ze smartfonów

Produktywne osiem godzin pracy to mit. Z raportu Screen Education wynika, że pracownicy spędzają nawet 2,5 godziny dziennie używając smartfonów w trakcie pracy do celów niezwiązanych z ich obowiązkami zawodowymi. Co więcej, już co czwarty pracownik produkcyjny i co dziesiąty biurowy przyznaje, że w miejscu pracy doszło do wypadku w wyniku rozproszenia uwagi przez smartfony. Eksperci Personnel Service wskazują, że telefon w zasięgu wzroku przeszkadza zwłaszcza w trakcie pracy zdalnej, bo zaburza work-life balance.

<?php echo $item->post_title; ?>

Pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki w ciągu dnia powyżej 6 godzin, przysługuje ustawowo piętnastominutowa przerwa. Realnie te przerwy są jednak dłuższe. Z raportu “Digital Distraction & Workplace Safety”[1] wynika, że nawet 2,5 godziny dziennie spędzamy korzystając ze smartfona, na którym zamiast wyszukiwać informacji niezbędnych do pracy, korzystamy m.in. z social media. Według szacunków autorów raportu, u pracowników w wieku 18-34 lat czas cyfrowego rozproszenia uwagi wynosi nawet 3 godziny dziennie.

 

Na home office czas, podczas którego nie skupiamy się na obowiązkach, jeszcze się wydłuża. Ponad połowa osób pracujących zdalnie stwierdziła, że częściej niż zwykle kontaktuje się ze swoim otoczeniem i członkami rodziny za pośrednictwem telefonu, pisząc wiadomości i korzystając z poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych. Wynika to z dwóch względów. Po pierwsze, podczas pracy poza biurem brakuje nam kontaktów z ludźmi. Po drugie, nie ma bezpośredniego nadzoru nad naszą pracą. To powoduje, że korzystamy ze smartfonów więcej, a nasza praca staje się przez to mniej produktywna – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

 

Zamiast dłużej, pracuj mądrzej i bezpieczniej

 

Dane na portalu statista.com[2] pokazują, ze 38% amerykańskich pracowników w czasie home office spędzało na korzystaniu ze smartfona 1-2 godziny dziennie. Dla 30,5% było to już 2-3 godziny. Warto przy tym wspomnieć, że gdy przeglądamy social media w czasie pracy, liczba naszych obowiązków się nie zmniejsza. Przez to wykonujemy je dłużej, co w konsekwencji wiąże się z pracą po godzinach. Z badania Personnel Service wynika, że już 40% pracowników zdalnych podczas home office pracuje w nadgodzinach. Co czwarty zatrudniony poświęca na pracę dodatkowe 1-4 godziny tygodniowo, a co szósty jeszcze więcej.

 

Smartfony nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia produktywności, ale też realnie zagrażają bezpieczeństwu pracy. W cytowanym raporcie 14% pracowników stwierdziło, że w ich firmie doszło do wypadków spowodowanych rozproszeniem uwagi przez telefony. Zauważył to co czwarty pracownik produkcyjny i co dziesiąty pracujący w biurze.

 

Oczekujemy wsparcia pracodawcy

 

W odpowiedzialnym korzystaniu z telefonu przez pracowników w czasie home office dużą rolę pełni pracodawca. Co piąty pracownik w raporcie Screen Education stwierdził, że chciałby, aby jego pracodawca podjął kroki, które pomogą mu rozwiązać problem cyfrowego rozproszenia uwagi. Warto o tym pamiętać, np. proponując pracownikom szkolenie z zarządzania czasem. To pozytywnie wpłynie na ich produktywność, a w konsekwencji przyniesie także wyższe zyski samej firmie.

 

[1] https://www.screeneducation.org/digital-distraction-and-workplace-safety.html#

[2] https://www.statista.com/statistics/1139952/us-hours-on-phone-while-working-from-home-during-coronavirus/

Zobacz więcej newsów