Powrót do listy Newsów
15/06/2020
Stopniowy powrót do biur. Pracodawco, pamiętaj o tych zasadach

Część pracodawców podjęła decyzję, że właśnie po przedłużonym weekendzie pracownicy stopniowo wrócą do pracy stacjonarnej. Eksperci Personnel Service wskazują, że działania w tym zakresie powinny zostać poprzedzone kompleksową oceną ryzyka i przystosowania biura. Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz rozważyć zmiany np. w zakresie czasu pracy powracających pracowników.

<?php echo $item->post_title; ?>

Część pracodawców podjęła decyzję, że właśnie po przedłużonym weekendzie pracownicy stopniowo wrócą do pracy stacjonarnej. Eksperci Personnel Service wskazują, że działania w tym zakresie powinny zostać poprzedzone kompleksową oceną ryzyka i przystosowania biura. Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz rozważyć zmiany np. w zakresie czasu pracy powracających pracowników.

 

 

– O nowych wytycznych i regulacjach związanych ze świadczeniem pracy w okresie trwania pandemii koronawirusa pracodawca powinien poinformować wszystkich pracowników. Kompleksowe i precyzyjne instrukcje pozwolą na minimalizację ryzyka związanego z COVID-19. Nowe zasady pracy w zakładzie powinien regulować np. podręcznik lub regulamin stworzony w tym celu – zaznacza Anna Husarz, prawnik Personnel Service.

W regulaminie powinny znaleźć się informacje odnoszące się m.in. do:

drogi do pracy, np. rekomendacje odnośnie korzystania ze wspólnych przejazdów, zasady korzystania z wind i wejść na teren zakładu,
rozkładu czasu pracy, np. wprowadzenie pracy rotacyjnej,
środków ochrony osobistej, np. wskazanie sytuacji, w których zakrycie ust i nosa jest obowiązkowe.
Rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę na dodatkowe aspekty powrotów do pracy, które powinien zabezpieczyć pracodawca. Do kluczowych środków organizacyjnych PIP zalicza m.in. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i liczby przerw w pracy czy kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonych działań. Równie istotne są środki ochrony osobistej takie jak m.in. maseczki czy przyłbice. Pracodawca powinien prowadzić także obserwacje przestrzegania nowych reguł i sprawować wzmocniony nadzór nad zatrudnionymi.

W zakładzie należy zredukować do minimum kontakt fizyczny między pracownikami i pamiętać o zachowaniu odległości stanowisk pracy. To dotyczy również miejsc, w którym organizowane są przerwy na posiłki (np. stołówka, kuchnia). Jeśli to możliwe, należy zapewnić najbardziej narażonym osobom możliwość pracy w domu.

– W wielu firmach już na początku epidemii wprowadzono jednolite zasady noszenia maseczek i innych środków ochrony osobistej, a nawet wytyczne postępowania w sytuacji kaszlu czy kichania. Zmieniły się też nawyki dotyczące sprzątania, wietrzenia i dezynfekcji. Wiele z nich prawdopodobnie wejdzie na stałe w zakres działań pracodawców, a epidemia wpłynie na rozszerzenie wewnętrznych zasad BHP – wyjaśnia Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Kwestii, o których powinni pamiętać pracodawcy, jest więcej. Można je znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Eksperci przypominają, że w przypadku zwiększenia liczby zakażeń koronawirusem najprawdopodobniej konieczne będzie ponowne wprowadzenie szerszych ograniczeń w zakładach pracy.

Zobacz więcej newsów