Powrót do listy Newsów
20/01/2022
754 tys. emerytów dorabia do emerytury. Ile zarobią i dlaczego ich aktywizacja jest kluczowa dla rynku pracy?

W trzecim kwartale 2021 roku emerytury w Polsce pobierało niemal 6 mln osób – wynika z danych ZUS. Natomiast z GUS dowiadujemy się, że wśród pobierających świadczenia emerytalne 754 tys. osób jest aktywnych zawodowo. W ciągu dziewięciu miesięcy 2021 roku ta liczba wzrosła o 67 tys. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka Personnel Service przygotował analizę popularnych zawodów wśród seniorów oraz zarobków na jakie mogą liczyć. Stawki sięgają nawet 35 zł netto za godzinę pracy. Eksperci zwracają uwagę, że z punktu widzenia deficytów na rynku pracy, aktywizacja osób powyżej 50 r.ż. jest koniecznością.

<?php echo $item->post_title; ?>

Z danych ZUS za okres od stycznia do września 2021 roku wynika, że emerytury w Polsce pobiera 5,97 mln osób. Przeciętna wartość takiego świadczenia to 2540,08 zł miesięcznie. Gdy zestawimy te dane ze statystykami GUS dotyczącymi osób pracujących widzimy, że wśród pobierających emerytury zatrudnienie ma 754 tys. osób. To oznacza, że mniej więcej co dziesiąty (12,6%) emeryt dorabia sobie do emerytury.

 

Tylko w trzecim kwartale 2021 roku powstało ponad 132 tys. nowych miejsc pracy, a liczba wakatów w skali roku zwiększyła się o 68,5%. W przemyśle brakuje ponad 34 tys. pracowników, a w budownictwie 22,5 tys. I to wszystko w warunkach szybkiego starzenia się naszego społeczeństwa. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce ma w 2030 roku wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 roku wyniesie 13,7 mln. To oznacza, że osoby te będą stanowiły ok. 40% ogółu ludności Polski. Dlatego tak istotne jest zachęcanie osób powyżej 50 r.ż. do aktywności zawodowej. Aktualnie wydaje się, że główną motywacją są dla nich rosnące ceny, ale zachęt powinno być więcej, zwłaszcza, że coraz dłużej jesteśmy sprawni – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, Personnel Service.

 

Aktywność zawodowa seniorów rośnie

 

Na początku 2021 roku liczba pracujących powyżej 60 r.ż. w przypadku kobiet i 65 r.ż. w przypadku mężczyzn wynosiła 687 tys. W drugim kwartale wzrosła do 721 tys., żeby w trzecim kwartale minionego roku osiągnąć wartość 754 tys. Widoczny jest zatem trend wzrostowy. Gdzie dorabiają emeryci? Kontynuacja pracy na stanowiskach, które zajmowali przed emeryturą nie zawsze jest możliwa, dlatego szukają pracy m.in. w usługach czy logistyce.

 

Na najlepsze zarobki w zestawieniu Personnel Service może liczyć tzw. złota rączka. Osoba, która podejmuje się drobnych napraw czy remontów (co wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej) może zarobić od 20 do 35 zł netto za godzinę pracy. Nieco mniejsze pieniądze otrzyma opiekun lub opiekunka do dzieci (od 19 do 30 zł/h netto, przy czym górne widełki dotyczą osób posługujących się językiem obcym). Pracownik w branży gastronomicznej (np. pomocnik kuchenny) może z kolei zarobić od 13,5 do 18,5 zł netto za godzinę. Praca w magazynie gwarantuje zarobki od 13,5 do 17 zł „na rękę”, a praca w ochronie od 13,5 do 15,5 zł. Starsze osoby mogą też spróbować swoich sił jako kasjerzy. Tutaj zarobki wahają się od 14,7 do 17 zł netto za godzinę. Natomiast w cukierni można zarobić od 13,5 do 17,5 zł netto za godzinę.

 

Z powodu pandemii w zestawieniu nie znalazły się stanowiska, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem i zwiększoną liczbą kontaktów, chodzi m.in. o pracę w hotelu, kolportaż ulotek czy bycie kierowcą.

Silversi zbawieniem dla rynku pracy

 

Już w 2050 roku ludność w wieku 60 lat i więcej będzie stanowiła ok. 40% ogółu ludności Polski. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również osoby w wieku 50+, to mówimy nawet o połowie polskiego społeczeństwa. Z analizy PwC wynika, że w krajach rozwiniętych, jak Niemcy czy Dania, pracuje ponad 60% osób w wieku 55-64 lata. W Polsce ten wskaźnik wynosi tylko 40%. Zwiększenie aktywności tej grupy do poziomu czołowych krajów, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów.

 

Aktualnie jedyną alternatywą dla przedłużenia aktywności seniorów na rynku pracy są pracownicy z zagranicy, w tym głównie Ukraińcy. Potencjał tej migracji jest jednak ograniczony. Dlatego musimy wdrożyć program aktywizacji, który zatrzyma jak najwięcej osób na rynku pracy. To korzyść dla nich samych, bo dłuższa praca to wyższa emerytura, ale też dla pracodawców, bo często są to doświadczeni i wartościowi pracownicy. Ważne jednak, żeby stworzyć im odpowiednie warunki, bo wiadomo, że nie każdy zawód możemy wykonywać z łatwością będąc w wieku przedemerytalnym – podsumowuje Krzysztof Inglot.

 

Zobacz więcej newsów