Praca
tymczasowa

Jedna z najbardziej elastycznych form zatrudnienia. Pozyskujemy pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem, zatrudniamy ich na podstawie ustawy o pracy tymczasowej, a następnie oddelegowujemy do pracy w firmie klienta.

Taka forma jest świetnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy:

 • istnieje konieczność szybkiego zatrudnienia pracowników ze względu na sezonowość działalności firmy
 • firma potrzebuje elastycznego dopasowania liczby pracowników do zmiennych potrzeb w danym momencie działalności
 • nie ma możliwości zwiększenia stałego zatrudnienia
 • powstała potrzeba zastąpienia pracowników na okres choroby lub długiego urlopu

Outsourcing
procesów

To innowacyjne rozwiązanie bazuje na przejęciu odpowiedzialności za procesy lub funkcje spoza działalności podstawowej naszych klientów. Dla pełnej optymalizacji, wdrażamy ustalone z klientem wskaźniki oraz dobieramy narzędzia i metody. Implementacja takiego modelu współpracy daje organizacjom możliwość kontroli kosztów, minimalizacji ryzyka i wzrostu konkurencyjności. Branże, w których outsourcing najczęściej jest wdrażany: telekomunikacja, bankowość, finanse, logistyka, HR, IT, produkcja przemysłowa, kadry i płace, marketing i promocja, sprzedaż.


Outsourcing IT

W łatwy i szybki sposób pozwala obniżyć koszty utrzymania IT i dzięki temu skupić się dużo lepiej na swoim biznesie oraz zwiększyć efektywność firmy. Odpowiednie usługi i ich optymalizacja zapewniają firmie korzyści takie jak dostęp do najnowszych technologii, doświadczony personel, niższe ryzyko awarii, czy zwiększenie konkurencyjności firmy.


Rekrutacje
specjalistów
i kadry
menadżerskiej

Jako zewnętrzny dział HR, pozyskujemy dla naszych klientów najlepszych kandydatów o pożądanym doświadczeniu i umiejętnościach. Nasi wielojęzyczni doradcy docierają do konkretnie zdefiniowanego profilu pracowników, spełniających stawiane wymagania.


Outplacement

Dzięki tej usłudze możemy wesprzeć klienta w bezpiecznym przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych, zachowując przy tym jak najlepszy wizerunek wśród pracowników. Proces zwolnień grupowych jest skomplikowaną procedurą, która wymaga gruntownej znajomości prawa pracy. Jego złe przeprowadzenie niesie za sobą bardzo kosztowne i czasochłonne konsekwencje w postaci np. rozpraw sądowych oraz możliwych odszkodowań finansowych.


Doradztwo HR

Istniejące w firmach rozwiązania HR nie zawsze są wystarczająco skuteczne lub efektywne. W ramach doradztwa, wspieramy organizacje w rozwoju pracowników i procesów, poprzez dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb.

Zajmujemy się m.in.:

 • optymalizacją funkcji HR
 • zarządzaniem kompetencjami
 • diagnozą potencjału i kompetencji
 • rozwojem kompetencji
 • oceną pracowników i procesów
 • zarządzaniem talentami i wynagrodzeniami
 • zarządzaniem zaangażowaniem pracowników.