Powrót do listy Newsów
21/06/2023
Na znacznym wzrośnie płacy minimalnej zyskają pracujący emeryci. To ponad 800 tys. osób

W marcu 2023 roku emerytury w Polsce pobierało ponad 6,1 mln osób – wynika z danych ZUS. Wśród ich 826 tys. pracuje (grudzień 2022 rok). Emeryci aktywni zawodowo stanowią 13,5 proc. wszystkich pobierających świadczenia, podczas gdy dziesięć lat temu było to 10,9 proc. Eksperci Personnel Service wskazują, że dla emerytów znaczący wzrost płacy minimalnej w 2024 roku może być impulsem do szukania pracy, nawet na część etatu. To dobra informacja, bo wskaźnik zatrudnienia emerytów jest dosyć niski, mimo że w tej grupie drzemie ogromny potencjał, zwłaszcza w kontekście zmian demograficznych.

<?php echo $item->post_title; ?>

Z danych ZUS z marca 2023 roku wynika, że emerytury w Polsce pobiera nieco ponad 6,1 mln osób. Przeciętna wartość takiego świadczenia w grudniu 2022 roku wynosiła 2960,76 zł miesięcznie. Jednocześnie 826 tys. osób pracuje, co oznacza, że mają ustalone prawo do emerytury i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. To oznacza, że pracuje mniej więcej co siódmy (13,5 proc.) emeryt. W 2011 roku była to co dziesiąta osoba (10,9 proc.).

 

Dla części emerytów podjęcie pracy to sposób na spędzanie czasu, zabicie nudy, bądź regularne znajdowanie się wśród ludzi. Część nie ma jednak wyjścia, bo średnia wartość emerytury jest dosyć niska i zwłaszcza w aktualnej sytuacji gospodarczej staje się to sposobem na przeżycie. Inflacja, która nadal jest dwucyfrowa, to dla starszych osób wyzwanie i motywacja do szukania pracy. Dodatkową będzie dwukrotne podniesienie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Akurat dla tej grupy może to mieć niebagatelne znaczenie, co będzie też korzystne dla całego rynku pracy. Pamiętajmy, że trendy demograficzne są nieubłagane. Z prognoz GUS wynika, że liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w naszym kraju w 2050 roku wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły ok. 40 proc. ogółu ludności Polski – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

 

Aktywność seniorów na rynku pracy rośnie

 

Z danych ZUS wynika, że w grudniu 2022 roku liczba pracujących emerytów wynosiła 826 tys. Rok wcześniej w tym samym czasie pracowało 812,9 tys. osób w wieku emerytalnym. Co ciekawe, właśnie w 2021 roku została przekroczona granica 800 tys.  emerytów pozostających na rynku pracy. W grudniu 2020 roku było to 776,6 tys. osób. Trzeba jednak wskazać na rosnący udział pracujących emerytów. Dziesięć lat temu było to 10,9 proc., a od 2018 roku ta statystyka utrzymuje się na poziomie ok. 13 proc.

 

Patrząc na dane Eurostatu podsumowujące 2021 rok, w Europie jest wiele krajów, w których statystyki zatrudnienia osób w wieku powyżej 65 r.ż. są wyższe. Dla przykładu, w Danii 28,9 proc. mężczyzn od 65 do 69 r.ż. pracuje, w Niderlandach ten odsetek wynosi 26,1 proc., w Estonii to 31,3 proc., a w Irlandii 35,6 proc. W przypadku kobiet powyżej 65 r.ż. te statystyki są nieco niższe, ale nadal przewyższają w wielu krajach te notowane w Polsce. W Niemczech ten odsetek to 14,1 proc., w Niderlandach 16,8 proc, a w Estonii to rekordowe 33,5 proc.

 

Wzrost płacy minimalnej atrakcyjny dla emerytów

 

W maju br. minister Marlena Maląg podawała, że minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje 3 mln osób, podczas gdy jeszcze w 2015 roku było to ok. 1,5 mln pracowników. Propozycja rządu na 2024 roku zakłada, że od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4242 zł brutto, a od 1 lipca do 4300 zł brutto. Zgodnie z szacunkami podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia objętych będzie około 3,6 mln osób. Wśród nich będą też emeryci, którzy często są zatrudniani właśnie za minimalną stawkę.

 

W przyszłym roku będziemy mieć do czynienia, podobnie jak w tym, z dwiema podwyżkami płacy minimalnej, co jest atutem w szczególności dla emerytów oraz rencistów. Na razie ta grupa zawodowa jest wciąż niedoceniana i często marginalizowana na rynku pracy. Nie ma też powszechnego nawyku przedłużania swojej aktywności zawodowej. Wydaje się, że wzrost płacy minimalnej będzie impulsem do tego, żeby emeryci zmienili swoje przyzwyczajenia i z większą chęcią podejmowali się pracy nawet na część etatu – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Zobacz więcej newsów