Relacje inwestorskie

Niezbędnik inwestora

Personnel Service S.A. specjalizuje się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników zarówno z zagranicy, jak i z Polski. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z wielu sektorów, w tym głównie automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Za pośrednictwem Personnel Service zatrudnienie w Polsce znalazło już 50 tys. pracowników.


Ogłoszenia

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Personnel Service Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gwiaździsta 66 lok. 2B.06, 53-413 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.


Strategie Podatkowe

 

INFORMACJE O STRATEGIACH PODATKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY


Informacja o zrealizowanej strategii  podatkowej sporządzona zgodnie z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2022 dla Personnel Service Sp. z o. o.


Informacja o zrealizowanej strategii  podatkowej sporządzona zgodnie z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2022 dla Ukrainian Services Sp. z o. o.


Informacja o zrealizowanej strategii  podatkowej sporządzona zgodnie z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2021 dla Personnel Service Sp. z o. o.


Pobierz
nasze raporty

Zapoznaj się z naszymi raportami, gotowymi do pobrania, w tym m.in. sprawozdania roczne, raporty okresowe.


Walne
Zgromadzenia

Kalendarium

Tutaj znajdziesz wszelkie informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy Personnel Service.

Dzisiaj jest: 03 marca 2024
marzec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
marzec 2024

Władze spółki

Tomasz Hanczarek

Tomasz Hanczarek

Prezes Zarządu

Aneta Wruszczak-Gajewska

Aneta Wruszczak-Gajewska

Wiceprezes Zarządu

Aneta Wruszczak-Gajewska

Monika Mądra-Sokołowska

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
person

Tomasz Wojciech Misiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

person

Robert Apiecionek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

person

Piotr Ambrozowicz

Członek Rady Nadzorczej

person

Jerzy Bochyński

Członek Rady Nadzorczej

person

Grzegorz Kuczyński

Członek Rady Nadzorczej

person

Andrzej Nizio

Członek Rady Nadzorczej

person

Ewa Hegenbarth

Członek Rady Nadzorczej

W razie jakichkolwiek pytań,
prosimy o kontakt: biuro@personnelservice.pl