Powrót do listy Newsów
21/04/2021
Wynagrodzenia wzrosły tyle, ile wyniósł wzrost płacy minimalnej

Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu: W marcu br. utrzymał się spadkowy trend przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, które w skali roku zmalało o 1,3 proc., co przełożyło się na 6 mln 330 tys. zatrudnionych. W marcu przeciętne zatrudnienie utrzymało się na poziomie zbliżonym do lutego (spadek o 0,1 proc.). Dane z końca pierwszego kwartału 2021 r. pokazują, że w rok po wybuchu pandemii w Polsce, liczba zatrudnionych stopniowo wraca do poziomu sprzed jej wybuchu. Takie wyniki i tak niewielki trend spadkowy w tak trudnych okolicznościach to świetny wynik.

<?php echo $item->post_title; ?>

Dobrą wiadomością jest stale rosnące przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które w zeszłym miesiącu wyniosło 5929,05 zł brutto. To o 8 proc. więcej w skali roku i o 6,5 proc. więcej niż w lutym br. Warto jednak zwrócić uwagę, że ma to związek z podniesieniem płacy minimalnej, która na początku roku wzrosła o 200 zł, czyli o 7,7 proc. w porównaniu rok do roku.

 

Wynagrodzenie najmocniej, bo o 6,9 proc. wzrosło w sekcjach „Administrowanie i działalność wspierająca” i „Pozostała działalność usługowa”. Najmniej wzrosło natomiast w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” (o 0,1%). Warto jednak zwrócić uwagę, że do tej pory ta sekcja notowała wyłącznie obniżki wynagrodzenia.

Zobacz więcej newsów