Powrót do listy Newsów
20/10/2021
Młodzi ludzie pracując zdalnie słabiej się rozwijają

Home office ma swoje ciemne strony. Już niemal 3 na 4 młode osoby twierdzą, że na pracy zdalnej ciepią ich relacje z pracownikami. Podobnie myślą liderzy biznesu, z których aż 9 na 10 jest przekonanych, że młodych ludzi dotknął kryzys rozwojowy związany z COVID-19. Zdaniem ekspertów Personnel Service, bezpośredni kontakt z punktu widzenia pracowników bez doświadczenia jest kluczowy. Dlatego rozmowy online nie mogą całkowicie zastąpić spotkań twarzą w twarz. W najbliższym czasie menadżerowie powinni skupić się na odbudowie relacji między pracownikami.

<?php echo $item->post_title; ?>

Według badania przeprowadzonego przez Linkedin[1] w Wielkiej Brytanii, przeważająca większość (87%) liderów biznesu twierdzi, że możliwości rozwoju kariery zawodowej młodych ludzi zostały mocno obniżone w wyniku wydłużającego się okresu pracy w domu przez COVID-19. Badanie przeprowadzono wśród 250 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla w firmach zatrudniających powyżej 1 tys. pracowników i osiągających obrót roczny powyżej 250 mln funtów.

 

Trudniejsza adaptacja i budowanie relacji

 

Prawie jedna trzecia (30%) liderów biznesu uważa, że wyzwaniem dla młodych ludzi było wdrożenie, gdy zaczynali swój pierwszy dzień pracy z domu. Kolejne 42% badanych przyznaje, że zdolność młodych ludzi do budowania trwałych relacji ze współpracownikami podczas pracy zdalnej była obniżona.

 

Praca zdalna jest ogromnym wyzwaniem i testem dla nas wszystkich. Kluczową rolę pełnią w tej sytuacji menadżerowie, którzy nadzorują, jak pracownicy radzą sobie z nowymi warunkami. I to właśnie kadra wyższego szczebla musi zwrócić szczególną uwagę na sferę emocjonalną najmłodszych zatrudnionych, których negatywne skutki home office dotknęły najbardziej. Teraz powoli przychodzi moment, w którym należy zastanowić się, jak odbudowywać nadszarpnięte przez home office relacje, np. za pomocą integracji pracowniczych, częstszych spotkań na żywo. To zaowocuje polepszeniem relacji, a w konsekwencji, wzrostem wydajności i zadowolenia z pracy zatrudnionych – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service S.A.

 

Jak wskazuje ekspert, z badania płyną pocieszające wnioski – aż 78% liderów planuje wprowadzenie szkoleń, które pomogą pracownikom dostosować się do nowych metod pracy, a ponad połowa (55%) planuje zwiększyć budżety na wydarzenia społeczne dla pracowników, aby zachęcić ich do budowania relacji.

 

[1] http://hrnews.co.uk/9-in-10-business-leaders-say-young-people-hit-by-covid-19-development-dip/

Zobacz więcej newsów