13/04/21

Niemal połowa firm spodziewa się, że sytuacja gospodarcza w 2021 roku będzie gorsza niż rok wcześniej. Stąd przedsiębiorcy ostrożnie podchodzą do planów rekrutacyjnych. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że rekordowo dużo firm, bo aż co czwarta, planuje redukcje etatów. Rekrutować chce tylko 9% pracodawców. Najwięcej zwolnień będzie w handlu oraz przemyśle i sektorze publicznym. Są jednak branże, w których przybywa ofert pracy. Chodzi głównie o IT, budowlankę, nieruchomości, logistykę czy transport. Część pracowników będzie się musiała przekwalifikować.

07/04/21

Już co piąta firma średniej wielkości deklaruje chęć utworzenia punktu szczepień na terenie swojego zakładu. W dużych przedsiębiorstwach taki plan zgłasza 16% respondentów, a w małych 13%. Ponadto co czwarty pracodawca planuje akcje informacyjne rekomendujące pracownikom szczepienia na COVID-19, a 14% uzależnia od tego powrót do biura – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Eksperci firmy wskazują, że gotowość firm do uczestniczenia w narodowym programie szczepień przyczyni się do przyspieszenia tempa jego realizacji i zwiększy efektywność wykorzystania szczepionek.

30/03/21

Przedsiębiorcy spodziewają się osłabienia gospodarki w tym roku. Niemal połowa jest zdania, że spowolnienie gospodarcze będzie większe niż rok wcześniej, a 18% twierdzi, że utrzyma się sytuacja z poprzedniego roku. Tylko co czwarta firma liczy na poprawę – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Sceptycyzm przedsiębiorców przekłada się na ostrożne deklaracje dotyczące zwiększania poziomu zatrudnienia. Rekrutacje planuje tylko 9% firm, a co czwarta rozważa redukcje etatów. Mniejsze zapotrzebowanie na pracowników powoduje, że deficyt kadrowy przestał spędzać firmom sen z powiek, co dodatkowo potęguje przyspieszająca automatyzacja. Ten trend w swoich branżach dostrzega już 38% firm, a 13% aktualnie ją wdraża, co oznacza 3-krotny wzrost w porównaniu rok do roku.