02/02/23

W 2022 r. wydano ponad 2,3 mln pozwoleń różnego typu na podjęcie pracy przez cudzoziemców w Polsce, o ponad 560 tys. mniej niż rok wcześniej. To efekt wojny w Ukrainie i braku możliwości opuszczania jej przez mężczyzn. Widać to zwłaszcza w przypadku oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. W 2022 r. zarejestrowano nieco ponad 1 mln oświadczeń, z czego 610 tys. dla Ukraińców. Rok wcześniej takich dokumentów pracodawcy złożyli aż 1,9 mln, z czego 1,6 mln przypadło dla Ukraińców – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Spadła również liczba zezwoleń na pracę, których w 2021 r. było 504 tys., w ubiegłym roku 365 tys. Eksperci Personnel Service wskazują, że lukę po Ukraińcach zaczynają wypełniać obywatele innych krajów, w tym m.in. Indii, Uzbekistanu czy Turcji.

31/01/23

Połowa firm w Polsce jest gotowa na wdrożenie nowoczesnych technologii, a 28 proc. aktualnie podejmuje działania związane z automatyzacją. Głównie decydują się na to duże przedsiębiorstwa, a reszta czeka na lepszy moment. Co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że ze względu na trudne i niepewne otoczenie makroekonomiczne działania związane z automatyzacją są wstrzymane – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Kiedy już firmy zaczną na większą skalę wdrażać nowoczesne technologie spadnie zatrudnienie. Nie ma co do tego wątpliwości już co drugi przedsiębiorca.

26/01/23

Sytuacja na ukraińskim rynku pracy jest trudna. Niemal co drugi Ukrainiec w wyniku wojny odczuł zmianę swojej sytuacji zawodowej. Najwięcej osób (17 proc.) straciło dotychczasowe zatrudnienie, 16 proc. zmieniło pracodawcę, a co dziesiąta przeszła na część etatu. Ponadto co drugi Ukrainiec obawia się o swoje miejsce pracy – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Eksperci firmy wskazują, że obawy Ukraińców są uzasadnione. Z ostatnich danych ukraińskiego urzędu pracy wynika, że na jedno wolne miejsce pracy przypada aż dziewięciu bezrobotnych.