Zasady współpracy

Zasady współpracy:

 • zapewniamy pełną legalność zatrudnienia obcokrajowców
 • odpowiadamy za wszystkie niezbędne formalności dot. zatrudnienia
 • pracownicy świadczą usługę podwykonawczą w oparciu o umowę zlecenia lub umowę kodeksową w zależności od oczekiwań klienta,
 • rekrutujemy odpowiednich pracowników według oczekiwań Klienta,
 • nie potrącamy z wynagrodzenia pracowników żadnych dodatkowych opłat (rekrutacyjnych, administracyjnych),
 • obsługujemy pracowników za pośrednictwem osób biegle władających językiem polskim i ukraińskim na swój koszt.
 • na każdą grupę pracowników liczącą zapewniamy 1 osobę mówiącą komunikatywnie po polsku,
 • wynagrodzenia wypłacamy do 15-go dnia każdego miesiąca bezpośrednio na ich rachunek bankowy, zgodnie z potwierdzeniem godzin świadczenia usług od Klienta,
 • udzielamy nowym pracownikom zaliczek na poczet wynagrodzenia po przyjeździe do Polski lub w trakcie miesiąca,
 • organizujemy szkolenie BHP w siedzibie Klienta lub w innym ustalonym z Klientem,
 • tłumaczymy wskazane przez Klienta dokumenty i instrukcje na język ukraiński,
 • zapewniamy odzież roboczą oraz badania wstępne dla pracowników,
 • posiadamy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
 • zapewniamy ciągłość usług, dostarczając odpowiednią kadrę,
Personnel Service © 2009 - 2020