Rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników, w tym głównie Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Gruzinów i Armeńczyków, to nasza domena. Jako zewnętrzny dział HR, pozyskujemy dla naszych klientów najlepszych kandydatów o pożądanym doświadczeniu i umiejętnościach. Nasi wielojęzyczni doradcy docierają do konkretnie zdefiniowanego profilu pracowników, spełniających stawiane wymagania. 

W trakcie trwania procesu rekrutacji kładziemy nacisk na znalezienie porozumienia pomiędzy wymaganiami pracodawcy, a oczekiwaniami pracownika ze Wschodu – co do formy zatrudnienia czy sposobu rozliczania pracy. Nasi klienci mają zapewnioną kompleksową obsługę pod kątem wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracownika tj. kwestii kadrowych, płacowych, relokacyjnych oraz prawnych.

Personnel Service © 2009 - 2020