Dlaczego warto nas wybrać?

Korzyści ze współpracy z nami:

 • przeniesienie całkowitego ryzyka wynikającego z zatrudnienia na agencję
 • bezkosztowy proces rekrutacji
 • minimalna liczba formalności
 • brak rozliczeń z ZUS i US
 • brak kosztów obsługi kadrowej
 • rynkowe stawki wynagrodzeń
 • jednolita stawka godzinowa
 • zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umowy zlecenia lub umowy kodeksowej, w zależności od oczekiwań Klienta
 • rozległa baza rekrutacyjna na Ukrainie (8 biur rekrutacyjnych)
 • elastyczność i wiarygodność, potwierdzona przynależnością do dużej grupy
 • obsługa koordynatorów (w miejscu świadczenia usług)
 • obniżenie poziomu absencji i rotacji wśród pracowników
 • obniżenie kosztu działalności, poprzez krótszy czas wdrożenia pracowników
 • zmniejszone obciążenie działu kadr Klienta
Personnel Service © 2009 - 2020